Oddychaj, tańcz …

Muzyka i taniec ludowy w swojej autentycznej, niestylizowanej postaci, zaspokajały potrzeby dawnych społeczności lokalnych.

W dawnych społecznościach wiejskich ludzie po prostu tańczyli i muzykowali, śpiewali była to dla nich czynność naturalna jak oddychanie.

Zatem oddychaj i tańcz:)