Mazurkowy tradycyjny freestyle z Piotrem Zgorzelskim

potańcpz

Etno.wirownia oraz Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej DUNAMI zapraszają na wyjątkowe warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formie niescenicznej i niestylizowanej.
Tym razem uczestnicy będą mieli możliwość nauczyć się improwizacji w tańcu tradycyjnym.

Warsztaty prowadzi Piotr Zgorzelski.
Towarzyszyć mu będzie Marta Berdel-Dudzińska.

Parę słów zachęty i wprowadzenia w temat od Piotra:

„To co chcę wam zaproponować na moich warsztatach moglibyśmy nazwać MAZURKOWY FREESTYLE, gdyż podstawą naszego warsztatu będą tańce polskie o rytmach mazurkowych w nowszej, współczesnej interpretacji.

Na początku nauczymy się tradycyjnych kroków wiejskich mazurków i oberków oraz wiejskiego stylu tańca. Następnie rozwiniemy nasze umiejętności w zakresie płynnego tańczenia w parze, stosowania ozdobników i manier wykonawczych wziętych od poszczególnych wiejskich tancerzy-mistrzów, zwłaszcza z centralnej i południowo wschodniej Polski (Mazowsze, Radomskie, Kieleckie, Lubelskie). Na tej bazie zaczniemy improwizować i rozwijać poznane formy wzbogacając je o formy i ozdobniki taneczne zaczerpnięte z innych niż polska tradycji tanecznych wzbogacając tym samym nasze mazurki i oberki.
Tak jak zmienia się język, którym posługujemy się na co dzień, tak zmieniać się i rozwijać się będzie nasz taniec, który choć w duchu i stylu dawnych mazurków i oberków będzie „gadać” we współczesny sposób.

Taniec jest żywą materią i podobnie jak 100 czy 200 lat temu w sposób naturalny ulega ciągłym zmianom, rozwija się, choć proces ten współcześnie jest o wiele szybszy niż dawniej.
Poprzez zapożyczenia i twórczą inwencję tradycyjne tańce i muzyka ulegają naturalnej metamorfozie.

Taki właśnie sposób tańczenia Mazurków i Oberków zaczyna pojawiać się coraz częściej na miejsko-wiejskich potańcówkach w Polsce, wzbogacając nasze rodzime formy choreotechniczne o nowe ozdobniki i formy stylistyczne. Tym samym rozpoczyna się proces powolnego powstawania nowego stylu wykonawczego, który odpowiada naszej współczesnej percepcji.

Jednak mimo tych zmian, nowości, jak zawsze bardzo ważnym elementem naszego warsztatu będzie nabycie podstawowych umiejętności tańczenia w parze, w grupie i z grupą. Wzajemne relacje między tańczącymi były i są nadal szalenie istotne. W tańcu tradycyjnym następuje swoista wymiana, bez której nie sposób uczestniczyć we wspólnych pląsach. Ta niespożyta energia, radość i żywiołowość wynika ze wspólnotowego przeżywania i współdziałania w grupie. Z jednej strony dajemy własną radość i energię, z drugiej strony otrzymujemy ją po wielokroć wzmocnioną od innych. To ona napędza taniec i sprawia, że czujemy się szczęśliwi i potrzebni. Taneczne spotkanie zamienia się wówczas we wspólne świętowanie, które idzie niekiedy wręcz w kierunku transowości, zwłaszcza wtedy, gdy jeden taniec trwa kilkanaście minut i więcej.

Ten wspólnotowy element, poznanie się nawzajem w tańcu, jest szalenie istotny w naszej pracy, jak również jest on jednym z wyznaczników tradycyjnego stylu tańczenia. Bez tego nie jest możliwe uczestniczenie w tradycyjnym tańcu, bez względu na miejsce, w którym będzie on wykonywany.

Zatem podsumowując podczas moich warsztatów nauczycie się spontaniczności w tańcu, improwizowania, tańczenia w parze, współdziałania w grupie oraz używania różnego rodzaju ozdobników zarówno rodzimych jak i zapożyczonych z innych kręgów kulturowych, przy jednoczesnym zachowaniu dawnych charakterystycznych cech stylu i manier wykonawczych obecnych w naszych mazurkach czy oberkach.

Zapraszam zatem do wspólnych pląsów! :-)”

Piotr

TERMIN:
16 października 206, niedziela

w godzinach 10:30 – 15:30

Miejsce:
STUDIO DUNAMI
ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej)
35-020 RZESZÓW

Opłata: 90 zł od osoby
Opłata dla par: 160 zł od pary

ZGŁOSZENIA:
mardudzi@wp.pl
W zgłoszeniu proszę podać: Imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny oraz mailowy.

Termin zgłoszeń i wpłaty – do 14.10.2016

Koordynator warsztatów:
Marta Berdel-Dudzińska
mardudzi@wp.pl
795 48 71 75

Dane do przelewu:
„Holinga” Marta Berdel-Dudzińska
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski

W tytule przelewu prosimy podać: „Mazurek 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika”

Piotr Zgorzelski

Basista i tancerz w kapeli Janusz Prusinowski Kompania (dawniej Trio) od blisko 20 lat prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na Świecie pochodzących m.in. z takich regionów jak Mazowsze, Kujawy, Kurpie, Radomskie, Wielkopolska oraz Rzeszowskie. Stale współpracuje przy projektach realizowanych m.in. przez IMiT, NIFC, IAM.

Uczył się bezpośrednio od wiejskich tancerzy jak również ze źródeł archiwalnych, wypracowując autorski program zajęć uwzględniający współczesne predyspozycje i umiejętności pokolenia pozbawionego żywego kontaktu z muzyka ludową. Współzałożyciel warszawskiego stowarzyszenia „Dom Tańca” (1994) i jego kilkuletni prezes. Jest autorem, inicjatorem oraz organizatorem cyklicznych projektów edukacyjno-kulturalnych związanych z muzyką i tańcem tradycyjnym, o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym (m.in. takie projekty jak: Dechy, Rzuć blagę i chodź potańczyć na Pragę, Tabor Domu Tańca, Korzenie, TaniecTradycyjny.pl. Współpracował przez wiele lat jako aktor oraz choreograf z off-owym teatrem „Scena Lubelska 30/32” (przedstawienia „Kalewala”, „Dawid”, „Gilgamesz”, „Czarna Mańka – królowa przedmieścia”), a także z Teatrem Narodowym w Warszawie oraz Teatrem Polskim.

Marta Berdel-Dudzińska
www.etnowirownia.pl
www.holinga.pl
e – mail: mardudzi@wp.pl
tel. 795 48 71 75

Pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki.

Główną jej ideą jest uczenie tańców tradycyjnych w formie niescenicznej i niestylizowanej.

Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie. Twórca organizacji „Etno.wirownia”. Od listopada 2015 prowadzi własną firmę „Holinga”(w tym „Etno.wirownia”).

Prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie oraz w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, także zajęcia otwarte dla wszystkich „Wieczory Tańca Etnicznego”, a także zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu |Rzeszowskiego, ściśle współpracuje ze Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „Dunami” w Rzeszowie.

Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji.

Gra na pianinie – absolwentka Ogniska Muzycznego w klasie fortepianu. Śpiewa. Chętnie robi zdjęcia i tworzy własne wizje świata w cyberprzestrzeni. Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.

W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowanych przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autorka Pracy Dyplomowej pt. „Ludowa zabawa taneczna jako forma uczestnictwa w kulturze tradycyjnej – konteksty współczesne. Scenariusz współczesnej potańcówki w oparciu o tradycyjne tańce i zabawy z Pogórza Gorlickiego”, Rzeszów 2015, napisanej pod kierunkiem mgr inż. Aliny Kościółek-Rusin na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.