Szkolenie „W kręgu rytmiki i tańca”

Motto:
„Marzę o takim wychowaniu muzycznym, w którym samo ciało odgrywałoby rolę pośrednika między dźwiękami i myślami, i stałoby się bezpośrednim instrumentem zdolnym do wyrażania naszych uczuć.”
Emil Jaques-Dalcroze

DSC_9803

Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „DUNAMI” oraz „Holinga” zapraszają na kolejną (szóstą już) edycję szkolenia

„W kręgu rytmiki i tańca”.

Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, dla osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, terapeutów, jak również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie ma na celu zarówno przedstawienie gotowych scenariuszy zajęć, jak również zainspirowanie do tworzenia własnych kreatywnych form zajęć, rozwijanie wyobraźni pedagogicznej i terapeutycznej.
Zakres wiedzy przekazywany podczas szkolenia będzie się różnił od wcześniejszych edycji, zostaną zaprezentowane nowe opracowania i nowe tańce oraz propozycje ćwiczeń.

Szkolenie zostanie podzielone na dwie części.

1. Pierwsza część będzie miała charakter związany z rytmiką i zajęciami muzyczno-ruchowymi.
Zaprezentowane zostaną układy ruchowe i ruchowo-przestrzenne do utworów muzyki poważnej, piosenek, nadające się do wykorzystania podczas różnych uroczystości.
Tę część szkolenia poprowadzi Urszula Cebula- nauczyciel rytmiki w szkole muzycznej.
Każdy uczestnik otrzyma: nuty, opis układów ruchowych poznawanych utworów, oraz pliki z nagranymi utworami i piosenkami w wersji z głosem i bez głosu (poprzez WeTransfer) Prezentowane zagadnienia dotyczą każdej grupy wiekowej – przedstawione będą wersje prostsze i trudniejsze. Zajęcia potrwają 2 godziny.

Urszula Cebula – od 14 lat pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej w Kolbuszowej. Przez 5 lat pracowała w przedszkolach. Jest autorką dwóch zeszytów piosenek dla dzieci, wydanych przez wydawnictwo muzyczne „Contra”, współautorką książek „ Materiały pomocnicze dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu”, „Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia słuchu z audycjami” wydanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2014 r, podstaw programowych i programów nauczania do „Podstaw kształcenia słuchu” i „Kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi”, opublikowanych na stronach CEA. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli rytmiki z całej Polski.

2. Druga część szkolenia będzie związana z tańcami w różnych stron świata oraz elementami muzykoterapeutycznymi.
W tej części uczestnicy nauczą się kilku tańców zróżnicowanych pod względem tempa, nastroju, charakteru. Choreografia prezentowanych tańców bazować będzie na tańcach tradycyjnych z różnych stron świata (w tym na tańcach polskich).
W części muzykoterapeutycznej podczas praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie wpływ muzyki na nastrój człowieka oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania muzyki w działaniach ruchowych i innych. Zostaną wykorzystane także elementy dramy.
Działania muzykoterapeutyczne służą ułatwieniu komunikacji z samym sobą i z grupą, polepszeniu procesu uczenia się, a także mobilizują siły witalne, stwarzają możliwość ekspresji emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Z badań wynika, że uczestnicy sesji muzykoterapeutycznych rozwijają swój potencjał twórczy.
Uczestnicy dostaną krótki skrypt zawierający opis ćwiczeń i tańców wraz z muzyką w plikach mp3 (We Transfer) Zajęcia potrwają 2 godziny.

Zajęcia poprowadzi Marta Berdel – pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki. Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie. Twórca organizacji „Etno.wirownia”.Od listopada 2015 prowadzi własną firmę „Holinga”(w tym „Etno.wirownia”).
http://www.holinga.pl/
Prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie oraz w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, także zajęcia otwarte dla wszystkich „Wieczory Tańca Etnicznego”, jak również zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, ściśle współpracuje ze Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „Dunami” w Rzeszowie. www.dunami.pl
Współpracuje jako muzykoterapeuta z Regionalnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie (Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży).
Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji. Gra na pianinie – absolwentka Ogniska Muzycznego w klasie fortepianu. Śpiewa.
Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.
W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowane przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka Pracy Dyplomowej pt. „Ludowa zabawa taneczna jako forma uczestnictwa w kulturze tradycyjnej – konteksty współczesne. Scenariusz współczesnej potańcówki w oparciu o tradycyjne tańce i zabawy z Pogórza Gorlickiego”, Rzeszów 2015, napisanej pod kierunkiem mgr inż. Aliny Kościółek-Rusin na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

* * * * * * * * *

Forma warsztatowa, podczas której uczestnicy wykonują ćwiczenia przeznaczone dla dzieci- zapewni poznanie procesu nauki i dobrą zabawę 🙂
Obowiązuje wygodny strój i obuwie – najlepiej baletki. Proszę wziąć ze sobą wodę mineralną.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Termin:
4 marca 2017 (sobota), od 11.30 do 16.00 (30 min – przerwa obiadowa)

Miejsce:

STUDIO DUNAMI
ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej)
35-020 RZESZÓW

Opłata: 120 zł od osoby

ZGŁOSZENIA:
Proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer telefonu.
W zgłoszeniu prosimy także podać, z jaką grupą wiekową pracujecie Państwo na co dzień.

Koordynator warsztatów:
Marta Berdel
marta.berdel@outlook.com
795 48 71 75

Zgłoszenia – do 25.02.2017

Termin wpłaty – 25.02.2017

Dane do przelewu:

„Holinga” Marta Berdel
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski

W tytule przelewu prosimy podać: „Rytmika marzec 2017 oraz imię i nazwisko uczestnika”

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie opłaty w formie przelewu PRZED SZKOLENIEM!
W celu Państwa sprawnej obsługi bardzo prosimy o przemyślenie wszelkich spraw formalnych przed szkoleniem i przedstawienie swoich oczekiwań w tym względzie np. wymogi odnośnie faktury itp.

DSC_0943

Post scriptum …

Z obserwacji dnia codziennego wynika, że współcześni rodzice są tak bardzo zapracowani. Po pracy dużą część czasu w domu poświęcają obowiązkom domowym. Często sytuacja wygląda też tak, że dziecko najczęściej widzi swoich rodziców zapatrzonych w swoje telefony komórkowe, laptopy czy tablety. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi dziecka.
Realia są takie, że dziecko w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym spędza w przedszkolu czy w szkole znaczną część dnia. Jest to czas, w którym dziecko może zdobyć wiele umiejętności, jest to bardzo ważny czas rozwoju różnych kompetencji.
Nauczyciel na tym etapie edukacji ma ogromne możliwości oddziaływania na rozwój i wychowanie powierzonych mu uczniów. Dlatego nie jest obojętne, kto zostaje wychowawcą w przedszkolu i w nauczaniu początkowym, jakimi cechami osobowymi się charakteryzuje, jakie posiada kwalifikacje pedagogiczno-psychologiczne i umiejętności dydaktyczne oraz jakie są jego kompetencje moralne i intelektualne.
Wydaje się zatem, że zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności, kreatywnych sposobów oddziaływania na dzieci, pracy z nimi i umiejętności prowadzenie rozwijających zabaw to kluczowa sprawa we współczesnym świecie.

Zatem zapraszamy serdecznie:)

Warsztaty Tańców Międzynarodowych – Daniel Sandu w Krakowie

Etno.wirownia oraz Dunami – Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej zapraszają serdecznie

na niezwykłe wydarzenie:

„ImpRoma”

będą to

Warsztaty Tańców Międzynarodowych,

które prowadzić będzie

Daniel Sandu z Amsterdamu

DSC_0058

„Taniec to nie tylko możliwość poruszania się. Ogromne korzyści i przyjemność mogą płynąć ze

słuchania muzyki, wystukiwania rytmu stopami, obserwacji innych lub świadomości bycia

w grupie.” Judy King

DSC_9959

Nauczymy się międzynarodowych tańców w kręgu i w parach. Poznamy m.in. tańce z: Turcji,

Hiszpanii, Armenii, Rosji, Włoch, Albanii, Serbii, Grecji, Izraela, Holandii jak również tańce

„balfolkowe” oraz romskie (cygańskie).

Daniel Sandu nauczy nas także improwizacji w tańcu – bazując na tańcach cygańskich (ROMA).

Improwizacja stanowi bowiem w tańcu obszar wolności, kiedy możemy poczuć się wolni od

kroków i figur.

Warsztaty będą okazją do nauki wielu pięknych tańców, które można wykorzystywać jako elementy

choreoterapii, rekreacji, tańczenia w gronie przyjaciół. Będzie to okazja do miłego spędzenia czasu,

pozbycia się stresu, nabrania sił witalnych. Prowadzący – zawsze uśmiechnięty i pogodny – to istny

wulkan energii – inspiruje i motywuje, zabiera ze sobą uczestników w cudowną podróż poprzez

rytmy i melodie.

Tańce etniczne są okazją do wspólnej zabawy i relaksu. Przywracają witalność i radość. Ich

znajomość przydaje się w różnych okolicznościach życia. Tańce można stosować m. in. jako

element służący ożywieniu kontaktów i zintegrowaniu grupy.

Do kogo skierowane są warsztaty?

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy lubią tańczyć, nauczycieli wychowania

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, instruktorów, osób

prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, osób prowadząych zajęcia muzyczne i

rytmiczne, do terapeutów oraz pracowników opieki społecznej.

Korzyści płynące z udziału w warsztatach:

– Poznasz nowe tańce oraz nowych ludzi;

– Nauczysz się metodyki nauczania tańców;

– Zdobędziesz wiele energii oraz inspiracji do pracy z ludźmi;

– Każdy z uczestników dostanie muzykę do tańców oraz nagrania video z warsztatów;

– Dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

Termin:

5 marca 2017

Miejsce:

Hurtownia Ruchu – Studio tańca

ul. Kącik 9

30-549 Kraków

http://hurtowniaruchu.pl/

https://www.facebook.com/Hurtownia-Ruchu-Studio-Tańca-360368674169476/?fref=ts

Program :

05.03.2017 (niedziela) 16.00-20.00 – warsztaty

Koszt:

120 zł od osoby

Wpłaty i zgłoszenia:

Proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie. W zgłoszeniu należy podać

swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

W zgłoszeniu prosimy także podać, z jakimi grupami osób pracujecie Państwo na co dzień.

Koordynator warsztatów:

Marta Berdel

marta.berdel@outlook.com

795 48 71 75

Termin zgłoszeń i wpłat:

do 25 lutego 2017

Dane do przelewu:

„Holinga” Marta Berdel

Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów

22 1050 1562 1000 0091 1123 5181

ING Bank Śląski

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wniesienie opłaty w formie przelewu PRZED

warsztatami!

W celu Państwa sprawnej obsługi bardzo prosimy o przemyślenie wszelkich spraw formalnych

przed szkoleniem i przedstawienie swoich oczekiwań w tym względzie np. wymogi odnośnie

faktury itp.

Serdecznie zapraszamy, życzymy wspaniałych wrażeń i dobrej zabawy!

Daniel Sandu – tancerz, choreograf, pedagog tańca. Od wielu lat prowadzi warsztaty tańców

międzynarodowych oraz stepowania na całym świecie – m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii,

Polsce, USA, Azji. Tańczył w rumuńskim zespole „Ensemble Rapsodia Romana”, był tancerzem w

Międzynarodowym Teatrze Tańca w Amsterdamie, stał się nauczycielem w przedmiocie „Taniec w

edukacji”. Obecnie pracuje także z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Podczas swoich warsztatów tańca często pracuje swoją autorską metodą 3R „Rhythm, Rumunia,

Romowie.” (Rhythm, Romanian and Roma )

Daniel wyznaje zasadę, że najważniejsza jest przyjemność tańczenia i poznawania tradycyjnych

tańców jak również stworzonych przez niego choreografii do muzyki tradycyjnej. Ideą przewodnią

jest dla niego wolność i improwizacja w tańcu, a także znalezienie własnego rytmu i podążanie za

nim.

Więcej informacji o prowadzącym:

http://www.danielsandu.com/danielsandu/home.html

FB: https://www.facebook.com/daniel.sandu

YT:

Stepowanie – improwizacja w wykonaniu Daniela:

Nagrania z niektórych warsztatów międzynarodowych: