O nas

Marta Berdel

Marta

Pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki.

Główną jej ideą jest uczenie tańców tradycyjnych w formie niescenicznej i niestylizowanej.

Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie. Twórca organizacji „Etno.wirownia”.

Od listopada 2015 prowadzi własną firmę „Holinga”(w tym projekt „Etno.wirownia”).

http://www.holinga.pl

Dotychczas współpracuje z następującymi organizacjami:

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Fundacja Podaj Dalej z siedzibą w Koninie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej , z firmą szkoleniową i edukacyjną ISKRA, Akademią 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie, z  różnymi instytucjami kultury w Rzeszowie i na terenie całej Polski.

Organizuje cykle warsztatów:

– Ciekawość tańca – Dance curiosity (wraz z Danielem Sandu z Amsterdamu) – w różnych miastach w Polsce;

– W kręgu rytmiki i tańca – wraz z Urszulą Cebulą (Rzeszów).

Prowadzi także zajęcia otwarte dla wszystkich „Wieczory Tańca Etnicznego”, „Taniec rekreacyjny – tańce z różnych stron świata”.

Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji.

Gra na pianinie – absolwentka Ogniska Muzycznego w klasie fortepianu. Śpiewa.

Chętnie robi zdjęcia i tworzy własne wizje świata w cyberprzestrzeni.

Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.

W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowane przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2018 ukończyła studia z Muzykoterapii na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.