Szkolenie „W kręgu rytmiki i tańca”

Motto:
„Marzę o takim wychowaniu muzycznym, w którym samo ciało odgrywałoby rolę pośrednika między dźwiękami i myślami, i stałoby się bezpośrednim instrumentem zdolnym do wyrażania naszych uczuć.”
Emil Jaques-Dalcroze

DSC_9803

Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „DUNAMI” oraz „Holinga” zapraszają na kolejną (szóstą już) edycję szkolenia

„W kręgu rytmiki i tańca”.

Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, dla osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, terapeutów, jak również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Szkolenie ma na celu zarówno przedstawienie gotowych scenariuszy zajęć, jak również zainspirowanie do tworzenia własnych kreatywnych form zajęć, rozwijanie wyobraźni pedagogicznej i terapeutycznej.
Zakres wiedzy przekazywany podczas szkolenia będzie się różnił od wcześniejszych edycji, zostaną zaprezentowane nowe opracowania i nowe tańce oraz propozycje ćwiczeń.

Szkolenie zostanie podzielone na dwie części.

1. Pierwsza część będzie miała charakter związany z rytmiką i zajęciami muzyczno-ruchowymi.
Zaprezentowane zostaną układy ruchowe i ruchowo-przestrzenne do utworów muzyki poważnej, piosenek, nadające się do wykorzystania podczas różnych uroczystości.
Tę część szkolenia poprowadzi Urszula Cebula- nauczyciel rytmiki w szkole muzycznej.
Każdy uczestnik otrzyma: nuty, opis układów ruchowych poznawanych utworów, oraz pliki z nagranymi utworami i piosenkami w wersji z głosem i bez głosu (poprzez WeTransfer) Prezentowane zagadnienia dotyczą każdej grupy wiekowej – przedstawione będą wersje prostsze i trudniejsze. Zajęcia potrwają 2 godziny.

Urszula Cebula – od 14 lat pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej w Kolbuszowej. Przez 5 lat pracowała w przedszkolach. Jest autorką dwóch zeszytów piosenek dla dzieci, wydanych przez wydawnictwo muzyczne „Contra”, współautorką książek „ Materiały pomocnicze dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu”, „Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia słuchu z audycjami” wydanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2014 r, podstaw programowych i programów nauczania do „Podstaw kształcenia słuchu” i „Kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi”, opublikowanych na stronach CEA. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli rytmiki z całej Polski.

2. Druga część szkolenia będzie związana z tańcami w różnych stron świata oraz elementami muzykoterapeutycznymi.
W tej części uczestnicy nauczą się kilku tańców zróżnicowanych pod względem tempa, nastroju, charakteru. Choreografia prezentowanych tańców bazować będzie na tańcach tradycyjnych z różnych stron świata (w tym na tańcach polskich).
W części muzykoterapeutycznej podczas praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie wpływ muzyki na nastrój człowieka oraz przedstawione zostaną możliwości wykorzystania muzyki w działaniach ruchowych i innych. Zostaną wykorzystane także elementy dramy.
Działania muzykoterapeutyczne służą ułatwieniu komunikacji z samym sobą i z grupą, polepszeniu procesu uczenia się, a także mobilizują siły witalne, stwarzają możliwość ekspresji emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej. Z badań wynika, że uczestnicy sesji muzykoterapeutycznych rozwijają swój potencjał twórczy.
Uczestnicy dostaną krótki skrypt zawierający opis ćwiczeń i tańców wraz z muzyką w plikach mp3 (We Transfer) Zajęcia potrwają 2 godziny.

Zajęcia poprowadzi Marta Berdel – pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki. Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie. Twórca organizacji „Etno.wirownia”.Od listopada 2015 prowadzi własną firmę „Holinga”(w tym „Etno.wirownia”).
http://www.holinga.pl/
Prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie oraz w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, także zajęcia otwarte dla wszystkich „Wieczory Tańca Etnicznego”, jak również zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, ściśle współpracuje ze Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „Dunami” w Rzeszowie. www.dunami.pl
Współpracuje jako muzykoterapeuta z Regionalnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie (Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży).
Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji. Gra na pianinie – absolwentka Ogniska Muzycznego w klasie fortepianu. Śpiewa.
Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.
W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowane przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka Pracy Dyplomowej pt. „Ludowa zabawa taneczna jako forma uczestnictwa w kulturze tradycyjnej – konteksty współczesne. Scenariusz współczesnej potańcówki w oparciu o tradycyjne tańce i zabawy z Pogórza Gorlickiego”, Rzeszów 2015, napisanej pod kierunkiem mgr inż. Aliny Kościółek-Rusin na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

* * * * * * * * *

Forma warsztatowa, podczas której uczestnicy wykonują ćwiczenia przeznaczone dla dzieci- zapewni poznanie procesu nauki i dobrą zabawę 🙂
Obowiązuje wygodny strój i obuwie – najlepiej baletki. Proszę wziąć ze sobą wodę mineralną.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Termin:
4 marca 2017 (sobota), od 11.30 do 16.00 (30 min – przerwa obiadowa)

Miejsce:

STUDIO DUNAMI
ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej)
35-020 RZESZÓW

Opłata: 120 zł od osoby

ZGŁOSZENIA:
Proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer telefonu.
W zgłoszeniu prosimy także podać, z jaką grupą wiekową pracujecie Państwo na co dzień.

Koordynator warsztatów:
Marta Berdel
marta.berdel@outlook.com
795 48 71 75

Zgłoszenia – do 25.02.2017

Termin wpłaty – 25.02.2017

Dane do przelewu:

„Holinga” Marta Berdel
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski

W tytule przelewu prosimy podać: „Rytmika marzec 2017 oraz imię i nazwisko uczestnika”

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wniesienie opłaty w formie przelewu PRZED SZKOLENIEM!
W celu Państwa sprawnej obsługi bardzo prosimy o przemyślenie wszelkich spraw formalnych przed szkoleniem i przedstawienie swoich oczekiwań w tym względzie np. wymogi odnośnie faktury itp.

DSC_0943

Post scriptum …

Z obserwacji dnia codziennego wynika, że współcześni rodzice są tak bardzo zapracowani. Po pracy dużą część czasu w domu poświęcają obowiązkom domowym. Często sytuacja wygląda też tak, że dziecko najczęściej widzi swoich rodziców zapatrzonych w swoje telefony komórkowe, laptopy czy tablety. Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi dziecka.
Realia są takie, że dziecko w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym spędza w przedszkolu czy w szkole znaczną część dnia. Jest to czas, w którym dziecko może zdobyć wiele umiejętności, jest to bardzo ważny czas rozwoju różnych kompetencji.
Nauczyciel na tym etapie edukacji ma ogromne możliwości oddziaływania na rozwój i wychowanie powierzonych mu uczniów. Dlatego nie jest obojętne, kto zostaje wychowawcą w przedszkolu i w nauczaniu początkowym, jakimi cechami osobowymi się charakteryzuje, jakie posiada kwalifikacje pedagogiczno-psychologiczne i umiejętności dydaktyczne oraz jakie są jego kompetencje moralne i intelektualne.
Wydaje się zatem, że zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności, kreatywnych sposobów oddziaływania na dzieci, pracy z nimi i umiejętności prowadzenie rozwijających zabaw to kluczowa sprawa we współczesnym świecie.

Zatem zapraszamy serdecznie:)

Warsztaty Tańców Międzynarodowych – Daniel Sandu w Krakowie

Etno.wirownia oraz Dunami – Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej zapraszają serdecznie

na niezwykłe wydarzenie:

„ImpRoma”

będą to

Warsztaty Tańców Międzynarodowych,

które prowadzić będzie

Daniel Sandu z Amsterdamu

DSC_0058

„Taniec to nie tylko możliwość poruszania się. Ogromne korzyści i przyjemność mogą płynąć ze

słuchania muzyki, wystukiwania rytmu stopami, obserwacji innych lub świadomości bycia

w grupie.” Judy King

DSC_9959

Nauczymy się międzynarodowych tańców w kręgu i w parach. Poznamy m.in. tańce z: Turcji,

Hiszpanii, Armenii, Rosji, Włoch, Albanii, Serbii, Grecji, Izraela, Holandii jak również tańce

„balfolkowe” oraz romskie (cygańskie).

Daniel Sandu nauczy nas także improwizacji w tańcu – bazując na tańcach cygańskich (ROMA).

Improwizacja stanowi bowiem w tańcu obszar wolności, kiedy możemy poczuć się wolni od

kroków i figur.

Warsztaty będą okazją do nauki wielu pięknych tańców, które można wykorzystywać jako elementy

choreoterapii, rekreacji, tańczenia w gronie przyjaciół. Będzie to okazja do miłego spędzenia czasu,

pozbycia się stresu, nabrania sił witalnych. Prowadzący – zawsze uśmiechnięty i pogodny – to istny

wulkan energii – inspiruje i motywuje, zabiera ze sobą uczestników w cudowną podróż poprzez

rytmy i melodie.

Tańce etniczne są okazją do wspólnej zabawy i relaksu. Przywracają witalność i radość. Ich

znajomość przydaje się w różnych okolicznościach życia. Tańce można stosować m. in. jako

element służący ożywieniu kontaktów i zintegrowaniu grupy.

Do kogo skierowane są warsztaty?

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy lubią tańczyć, nauczycieli wychowania

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, instruktorów, osób

prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, osób prowadząych zajęcia muzyczne i

rytmiczne, do terapeutów oraz pracowników opieki społecznej.

Korzyści płynące z udziału w warsztatach:

– Poznasz nowe tańce oraz nowych ludzi;

– Nauczysz się metodyki nauczania tańców;

– Zdobędziesz wiele energii oraz inspiracji do pracy z ludźmi;

– Każdy z uczestników dostanie muzykę do tańców oraz nagrania video z warsztatów;

– Dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

Termin:

5 marca 2017

Miejsce:

Hurtownia Ruchu – Studio tańca

ul. Kącik 9

30-549 Kraków

http://hurtowniaruchu.pl/

https://www.facebook.com/Hurtownia-Ruchu-Studio-Tańca-360368674169476/?fref=ts

Program :

05.03.2017 (niedziela) 16.00-20.00 – warsztaty

Koszt:

120 zł od osoby

Wpłaty i zgłoszenia:

Proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie. W zgłoszeniu należy podać

swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

W zgłoszeniu prosimy także podać, z jakimi grupami osób pracujecie Państwo na co dzień.

Koordynator warsztatów:

Marta Berdel

marta.berdel@outlook.com

795 48 71 75

Termin zgłoszeń i wpłat:

do 25 lutego 2017

Dane do przelewu:

„Holinga” Marta Berdel

Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów

22 1050 1562 1000 0091 1123 5181

ING Bank Śląski

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wniesienie opłaty w formie przelewu PRZED

warsztatami!

W celu Państwa sprawnej obsługi bardzo prosimy o przemyślenie wszelkich spraw formalnych

przed szkoleniem i przedstawienie swoich oczekiwań w tym względzie np. wymogi odnośnie

faktury itp.

Serdecznie zapraszamy, życzymy wspaniałych wrażeń i dobrej zabawy!

Daniel Sandu – tancerz, choreograf, pedagog tańca. Od wielu lat prowadzi warsztaty tańców

międzynarodowych oraz stepowania na całym świecie – m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii,

Polsce, USA, Azji. Tańczył w rumuńskim zespole „Ensemble Rapsodia Romana”, był tancerzem w

Międzynarodowym Teatrze Tańca w Amsterdamie, stał się nauczycielem w przedmiocie „Taniec w

edukacji”. Obecnie pracuje także z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Podczas swoich warsztatów tańca często pracuje swoją autorską metodą 3R „Rhythm, Rumunia,

Romowie.” (Rhythm, Romanian and Roma )

Daniel wyznaje zasadę, że najważniejsza jest przyjemność tańczenia i poznawania tradycyjnych

tańców jak również stworzonych przez niego choreografii do muzyki tradycyjnej. Ideą przewodnią

jest dla niego wolność i improwizacja w tańcu, a także znalezienie własnego rytmu i podążanie za

nim.

Więcej informacji o prowadzącym:

http://www.danielsandu.com/danielsandu/home.html

FB: https://www.facebook.com/daniel.sandu

YT:

Stepowanie – improwizacja w wykonaniu Daniela:

Nagrania z niektórych warsztatów międzynarodowych:

Środowy Wieczór Tańca Etnicznego

albanian_dancing_girls_with_gheg
Kolejny Środowy Wieczór Tańca Etnicznego
Tym razem zmierzymy się z kulturą albańską.
Posłuchamy też rzewnej pieśni z Rumunii i zatańczymy pochodzący z tego kraju taniec weselny.
Poza tym jak zwykle zatańczymy tańce znane i lubiane:)
Zapraszam!
Weź 13 złotych oraz wodę mineralną i buty do przebrania (bez obcasa, nierysujące powierzchni!).
 
 
Więcej informacji:
 
„Taniec budzi nasze ciało oraz drzemiącą w nim moc i duszę”.
Colin Harrison
 
Zapraszamy do uczestnictwa zajęciach, podczas których dla przyjemności uczymy się tańczyć tańce tradycyjne (i nie tylko) z różnych stron świata.
Tańce etniczne są okazją do wspólnej zabawy i relaksu przy pięknej muzyce.
Przywracają witalność i radość życia. Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy lubią tańczyć.
W kręgu lub w korowodach wybieramy się w podróż po różnych zakątkach świata – tańczymy tańce m.in. bułgarskie, rumuńskie, serbskie, greckie, tureckie, macedońskie, rosyjskie , żydowskie, także polskie. Nie trzeba umieć tańczyć i nie trzeba mieć partnera. Przypływ dobrego humoru oraz podwyższony poprzez taniec poziom endorfin – zwanych hormonami szczęścia – gwarantowane!:)
Wystarczy wziąć ze sobą wygodne ubranie, wygodne buty oraz wodę mineralną.
Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i płeć.
 
Korzyści płynące z zajęć tanecznych
 
Ruch i taniec mają działanie terapeutyczne. Gdy poruszamy się do rytmu muzyki, odnosimy różnorodne korzyści – na poziomie fizycznym, chemicznym i psychicznym. Podczas tańca w naszym organizmie wytwarzane są endorfiny – neuroprzekaźniki (zwane „hormonem szczęścia”), które powodują doskonały nastrój, wprowadzają w stan euforii, stymulują również pozytywną energię.
Oczywiście w tańcu pracują mięśnie nóg, brzucha czy ramion. Dzięki temu stają się one bardziej elastyczne i wzmacniają się. Poprawia się krążenie krwi w organizmie. Wydzielają się adrenalina i noradrenalina, które powodują, że czujemy się lepiej. Endorfiny, zaś działają ponadto przeciwbólowo.
Taniec ma dobroczynny wpływ także na nasz układ kostny. Kiedy się ruszamy, sprawiamy, że nasze stawy stają się bardziej „naoliwione”, co zapobiega schorzeniom reumatycznym. Poza tym wzmacniamy kręgosłup i naturalnie pogłębiamy nasz oddech. Organizm pobiera więcej tlenu i szybciej się oczyszcza.
Ćwiczenia fizyczne zwiększają masę kości i zapobiegają osteoporozie, a przede wszystkim przez poprawę ogólnej sprawności zapobiegają upadkom. Badania densytometryczne wykazały, że po roku ćwiczeń masa kości może się zwiększyć o ponad 3%.
 
Taniec a osteoporoza
 
Ćwiczenia są zdecydowanie najlepszą formą leczenia osteoporozy obok leczenia farmakologicznego; wpływają ponadto korzystnie na układ krążenia, oddychania.
Wiemy, że masz bardzo mało czasu i że zajmują cię bardzo ważne sprawy. Ale nikt nie zrobi ćwiczeń za Ciebie. Ćwiczeń nie da się kupić, ani zażyć w tabletce.
Ruch zastępuje wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu!
Ćwiczenie niekoniecznie musi być swoistą karą za grzechy. Można połączyć je z przyjemnością, wykonując ćwiczenia fizyczne np. w formie tańca. Taniec znakomicie stymuluje tworzenie kości i poprawia ogólną sprawność poprzez rytmiczne obciążanie kończyny. Muzyka i taniec nie mniejsze znaczenie mają dla samopoczucia, dając ukojenie i przełamując barierę osamotnienia.
 
Zawiruj z nami, bo taniec pomaga rozładować stresy i wyrażać emocje, a to wszystko ma ogromny wpływ na nasze ciało.
 
Zajęcia prowadzi:
 
Marta Berdel-Dudzińska
Pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki.

Warsztaty Tańców Międzynarodowych z Danielem Sandu z Amsterdamu

dan

Serdecznie zapraszamy na

Warsztaty Tańców Międzynarodowych
z Danielem Sandu z Amsterdamu

Taniec to nie tylko możliwość poruszania się. Ogromne korzyści i przyjemność mogą płynąć ze słuchania muzyki, wystukiwania rytmu stopami, obserwacji innych lub świadomości bycia
w grupie.”
Judy King

Nauczymy się międzynarodowych tańców w kręgu i w parach. Poznamy m.in. tańce z: Turcji, Hiszpanii, Armenii, Rosji, Włoch, Albanii, Serbii, Grecji, Izraela, Holandii jak również tańce „balfolkowe” oraz romskie (cygańskie).

Warsztaty będą okazją do nauki wielu pięknych tańców, które można wykorzystywać jako elementy choreoterapii, rekreacji, tańczenia w gronie przyjaciół. Będzie to okazja do miłego spędzenia czasu, pozbycia się stresu, nabrania sił witalnych. Prowadzący – zawsze uśmiechnięty i pogodny – to istny wulkan energii – inspiruje i motywuje, zabiera ze sobą uczestników w cudowną podróż poprzez rytmy i melodie.

Tańce etniczne są okazją do wspólnej zabawy i relaksu. Przywracają witalność i radość. Ich znajomość przydaje się w różnych okolicznościach życia. Tańce można stosować m. in. jako element służący ożywieniu kontaktów
i zintegrowaniu grupy.

Do kogo skierowane są warsztaty?

Warsztaty skierowane są do wszystkich, którzy lubią tańczyć, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, także dla animatorów, instruktorów, osób prowadzących zajęcia rytmiczne, ruchowe, artystyczne, osób prowadząych zajęcia muzyczne i rytmiczne, do terapeutów oraz pracowników opieki społecznej.

Korzyści płynące z udziału w warsztatach:

– Poznasz nowe tańce oraz nowych ludzi;

– Nauczysz się metodyki nauczania tańców;

– Zdobędziesz wiele energii oraz inspiracji do pracy z ludźmi;

– Każdy z uczestników dostanie muzykę do tańców oraz nagrania video z warsztatów;

– Dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

Termin: 7 i 8 stycznia 2017

Miejsce:

STUDIO DUNAMI
ul. 17-tego Pułku Piechoty 1 (boczna ul. Reformackiej)
35-020 RZESZÓW

Program :

07.01.2017 (sobota) 10.30- 15.00 – warsztaty

07.01.2017 (sobota) 19.00-22.00

Planujemy „Potańcówkę międzynarodową” z Danielem Sandu jako prowadzącym zabawę, podczas której będziemy mogli dla przyjemności wspólnie razem potańczyć (mile widziane zwariowane stroje i duża doza dystansu do siebie samego). Miejsce potańcówki zostanie podane w najbliższym czasie.

08.01.2017 (niedziela) 10.00 – 15.00 – warsztaty

Koszt:

250 zł od osoby

Wpłaty i zgłoszenia:

Proszę zgłaszać się mailowo na adres podany poniżej lub telefonicznie.

W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres mailowy, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

W zgłoszeniu prosimy także podać, z jakimi grupami osób pracujecie Państwo na co dzień.

Koordynator warsztatów:

Marta Berdel-Dudzińska

mardudzi@wp.pl

795 48 71 75

Termin zgłoszeń i wpłat:

do 30 grudnia 2016

Dane do przelewu:


„Holinga” Marta Berdel-Dudzińska
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wniesienie opłaty w formie przelewu PRZED warsztatami!

W celu Państwa sprawnej obsługi bardzo prosimy o przemyślenie wszelkich spraw formalnych przed szkoleniem
i przedstawienie swoich oczekiwań w tym względzie np. wymogi odnośnie faktury itp.

Serdecznie zapraszamy, życzymy wspaniałych wrażeń i dobrej zabawy!

dan1

Daniel Sandu – tancerz, choreograf, pedagog tańca. Od wielu lat prowadzi warsztaty tańców międzynarodowych oraz stepowania na całym świecie – m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii, Polsce, USA, Azji. Tańczył
w rumuńskim zespole „Ensemble Rapsodia Romana”, był tancerzem w Międzynarodowym Teatrze Tańca\

w Amsterdamie, stał się nauczycielem w przedmiocie „Taniec w edukacji”. Obecnie pracuje także z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Podczas swoich warsztatów tańca często pracuje swoją autorską metodą 3R „Rhythm, Rumunia, Romowie.” (Rhythm, Romanian and Roma )

Daniel wyznaje zasadę, że najważniejsza jest przyjemność tańczenia i poznawania tradycyjnych tańców jak również stworzonych przez niego choreografii do muzyki tradycyjnej. Ideą przewodnią jest dla niego wolność
oraz improwizacja w tańcu, a także znalezienie własnego rytmu i podążanie za nim.

Więcej informacji o prowadzącym:

http://www.danielsandu.com/danielsandu/home.html

FB: https://www.facebook.com/daniel.sandu

YT:

– Stepowanie – improwizacja w wykonaniu Daniela:

https://www.youtube.com/watch?v=ilJdsQsvILU

– Nagrania z niektórych warsztatów międzynarodowych:

https://www.youtube.com/watch?v=tOhHvKy1R00

https://www.youtube.com/watch?v=w9tjEXUKF8w

https://www.youtube.com/watch?v=CO-881cL9Kg

Wieczór Tańca Etnicznego – środa, 26 października

marbut

Etno.wirownia i Dunami – Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej zapraszają na kolejny
Wieczór Tańców Etnicznych na dawnej ul. Browarnej w Rzeszowie:)


Zapraszamy jak zwykle Wszystkich:
seniorów, studentów, młodzież, sprawnych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, zmęczonych  jak również oczywiście pełnych energii.
Wystarczy wziąć wodę mineralną, nie trzeba umieć tańczyć. Wszystkiego nauczymy się i damy radę. Będzie miło, bezstresowo i etniczne:)
Zapraszam!
Do zatańczenia!

Koszt zajęć: 10 zł!

MIEJSCE:
Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „Dunami”, ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej) 35-020 RZESZÓW
Pierwsze piętro – sala taneczna

Mazurkowy tradycyjny freestyle z Piotrem Zgorzelskim

potańcpz

Etno.wirownia oraz Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej DUNAMI zapraszają na wyjątkowe warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formie niescenicznej i niestylizowanej.
Tym razem uczestnicy będą mieli możliwość nauczyć się improwizacji w tańcu tradycyjnym.

Warsztaty prowadzi Piotr Zgorzelski.
Towarzyszyć mu będzie Marta Berdel-Dudzińska.

Parę słów zachęty i wprowadzenia w temat od Piotra:

„To co chcę wam zaproponować na moich warsztatach moglibyśmy nazwać MAZURKOWY FREESTYLE, gdyż podstawą naszego warsztatu będą tańce polskie o rytmach mazurkowych w nowszej, współczesnej interpretacji.

Na początku nauczymy się tradycyjnych kroków wiejskich mazurków i oberków oraz wiejskiego stylu tańca. Następnie rozwiniemy nasze umiejętności w zakresie płynnego tańczenia w parze, stosowania ozdobników i manier wykonawczych wziętych od poszczególnych wiejskich tancerzy-mistrzów, zwłaszcza z centralnej i południowo wschodniej Polski (Mazowsze, Radomskie, Kieleckie, Lubelskie). Na tej bazie zaczniemy improwizować i rozwijać poznane formy wzbogacając je o formy i ozdobniki taneczne zaczerpnięte z innych niż polska tradycji tanecznych wzbogacając tym samym nasze mazurki i oberki.
Tak jak zmienia się język, którym posługujemy się na co dzień, tak zmieniać się i rozwijać się będzie nasz taniec, który choć w duchu i stylu dawnych mazurków i oberków będzie „gadać” we współczesny sposób.

Taniec jest żywą materią i podobnie jak 100 czy 200 lat temu w sposób naturalny ulega ciągłym zmianom, rozwija się, choć proces ten współcześnie jest o wiele szybszy niż dawniej.
Poprzez zapożyczenia i twórczą inwencję tradycyjne tańce i muzyka ulegają naturalnej metamorfozie.

Taki właśnie sposób tańczenia Mazurków i Oberków zaczyna pojawiać się coraz częściej na miejsko-wiejskich potańcówkach w Polsce, wzbogacając nasze rodzime formy choreotechniczne o nowe ozdobniki i formy stylistyczne. Tym samym rozpoczyna się proces powolnego powstawania nowego stylu wykonawczego, który odpowiada naszej współczesnej percepcji.

Jednak mimo tych zmian, nowości, jak zawsze bardzo ważnym elementem naszego warsztatu będzie nabycie podstawowych umiejętności tańczenia w parze, w grupie i z grupą. Wzajemne relacje między tańczącymi były i są nadal szalenie istotne. W tańcu tradycyjnym następuje swoista wymiana, bez której nie sposób uczestniczyć we wspólnych pląsach. Ta niespożyta energia, radość i żywiołowość wynika ze wspólnotowego przeżywania i współdziałania w grupie. Z jednej strony dajemy własną radość i energię, z drugiej strony otrzymujemy ją po wielokroć wzmocnioną od innych. To ona napędza taniec i sprawia, że czujemy się szczęśliwi i potrzebni. Taneczne spotkanie zamienia się wówczas we wspólne świętowanie, które idzie niekiedy wręcz w kierunku transowości, zwłaszcza wtedy, gdy jeden taniec trwa kilkanaście minut i więcej.

Ten wspólnotowy element, poznanie się nawzajem w tańcu, jest szalenie istotny w naszej pracy, jak również jest on jednym z wyznaczników tradycyjnego stylu tańczenia. Bez tego nie jest możliwe uczestniczenie w tradycyjnym tańcu, bez względu na miejsce, w którym będzie on wykonywany.

Zatem podsumowując podczas moich warsztatów nauczycie się spontaniczności w tańcu, improwizowania, tańczenia w parze, współdziałania w grupie oraz używania różnego rodzaju ozdobników zarówno rodzimych jak i zapożyczonych z innych kręgów kulturowych, przy jednoczesnym zachowaniu dawnych charakterystycznych cech stylu i manier wykonawczych obecnych w naszych mazurkach czy oberkach.

Zapraszam zatem do wspólnych pląsów! :-)”

Piotr

TERMIN:
16 października 206, niedziela

w godzinach 10:30 – 15:30

Miejsce:
STUDIO DUNAMI
ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej)
35-020 RZESZÓW

Opłata: 90 zł od osoby
Opłata dla par: 160 zł od pary

ZGŁOSZENIA:
mardudzi@wp.pl
W zgłoszeniu proszę podać: Imię i nazwisko, numer telefonu i adres korespondencyjny oraz mailowy.

Termin zgłoszeń i wpłaty – do 14.10.2016

Koordynator warsztatów:
Marta Berdel-Dudzińska
mardudzi@wp.pl
795 48 71 75

Dane do przelewu:
„Holinga” Marta Berdel-Dudzińska
Ul. Krynicka 2/20, 35-505 Rzeszów
22 1050 1562 1000 0091 1123 5181
ING Bank Śląski

W tytule przelewu prosimy podać: „Mazurek 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika”

Piotr Zgorzelski

Basista i tancerz w kapeli Janusz Prusinowski Kompania (dawniej Trio) od blisko 20 lat prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na Świecie pochodzących m.in. z takich regionów jak Mazowsze, Kujawy, Kurpie, Radomskie, Wielkopolska oraz Rzeszowskie. Stale współpracuje przy projektach realizowanych m.in. przez IMiT, NIFC, IAM.

Uczył się bezpośrednio od wiejskich tancerzy jak również ze źródeł archiwalnych, wypracowując autorski program zajęć uwzględniający współczesne predyspozycje i umiejętności pokolenia pozbawionego żywego kontaktu z muzyka ludową. Współzałożyciel warszawskiego stowarzyszenia „Dom Tańca” (1994) i jego kilkuletni prezes. Jest autorem, inicjatorem oraz organizatorem cyklicznych projektów edukacyjno-kulturalnych związanych z muzyką i tańcem tradycyjnym, o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym (m.in. takie projekty jak: Dechy, Rzuć blagę i chodź potańczyć na Pragę, Tabor Domu Tańca, Korzenie, TaniecTradycyjny.pl. Współpracował przez wiele lat jako aktor oraz choreograf z off-owym teatrem „Scena Lubelska 30/32” (przedstawienia „Kalewala”, „Dawid”, „Gilgamesz”, „Czarna Mańka – królowa przedmieścia”), a także z Teatrem Narodowym w Warszawie oraz Teatrem Polskim.

Marta Berdel-Dudzińska
www.etnowirownia.pl
www.holinga.pl
e – mail: mardudzi@wp.pl
tel. 795 48 71 75

Pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich, muzykoterapeuta, nauczyciel akademicki.

Główną jej ideą jest uczenie tańców tradycyjnych w formie niescenicznej i niestylizowanej.

Jest członkiem – założycielem stowarzyszenia Towarzystwo Akademickie “Creator” mającego siedzibę w Rzeszowie. Twórca organizacji „Etno.wirownia”. Od listopada 2015 prowadzi własną firmę „Holinga”(w tym „Etno.wirownia”).

Prowadzi zajęcia z tańców etnicznych w Akademii 50 Plus oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie oraz w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, także zajęcia otwarte dla wszystkich „Wieczory Tańca Etnicznego”, a także zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu |Rzeszowskiego, ściśle współpracuje ze Studio Ruchu i Edukacji Somatycznej „Dunami” w Rzeszowie.

Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną w Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Łące prowadzonym przez „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku”. Przygotowują razem inscenizacje muzykoterapeutyczne choreoterapeutyczne oparte na naturalnym ruchu i improwizacji.

Gra na pianinie – absolwentka Ogniska Muzycznego w klasie fortepianu. Śpiewa. Chętnie robi zdjęcia i tworzy własne wizje świata w cyberprzestrzeni. Interesuje się dramą, ruchem autentycznym, terapią tańcem i ruchem, kulturą tradycyjną, etnografią.

W czerwcu 2015 ukończyła Studia Podyplomowe, kierunek „Taniec polski – prowadzenie zespołów tanecznych” organizowanych przez Wydział Muzyki oraz Studium Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autorka Pracy Dyplomowej pt. „Ludowa zabawa taneczna jako forma uczestnictwa w kulturze tradycyjnej – konteksty współczesne. Scenariusz współczesnej potańcówki w oparciu o tradycyjne tańce i zabawy z Pogórza Gorlickiego”, Rzeszów 2015, napisanej pod kierunkiem mgr inż. Aliny Kościółek-Rusin na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wieczór Tańców Huculskich

Hutsul_Women_WDL10063

Zapraszamy na Wieczór Tańców Huculskich.
W Etno.wirowni rozpoczynamy serię spotkań antydepresyjnych. Nie damy się jesiennej chandrze 😉 Przez energiczne tańce będziemy pobudzać naszą energię życiową.
W środę tańce huculskie będą w przewadze:) Zatańczymy także tańce spokojniejsze dla relaksu i odpoczynku.
Serdecznie zapraszamy!

MIEJSCE: ul. 17 Pułku Piechoty, sala taneczna na 1.piętrze 

Koszt 10 zł od osoby

Środa Etniczna – tańczymy!

DSC_9712

 

Kolejny Wieczór Tańców Etnicznych na dawnej ul. Browarnej w Rzeszowie:)
Zapraszam jak zwykle Wszystkich:
seniorów, studentów, młodzież, sprawnych i niepełnosprawnych, wesołych i smutnych, zmęczonych i pełnych energii.
Wystarczy wziąć wodę mineralną, nie trzeba umieć tańczyć. Wszystkiego nauczymy się i damy radę. Będzie miło, bezstresowo i etniczne:)
Zapraszam!
Do zatańczenia!

Koszt zajęć: 10 zł!

CZAS: 28 września 2016, środa

MIEJSCE:
ul. 17-tego PUŁKU PIECHOTY 1 (boczna Reformackiej) 35-020 RZESZÓW
Pierwsze piętro – sala taneczna